Wij verzamelen enkel die gegevens die noodzakelijk zijn om de diensten die u van ons afneemt te kunnen leveren. Uw gegevens worden niet doorgegeven voor commercieel gebruik. Voor de administratieve verwerking worden enkel de noodzakelijke gegevens doorgegeven aan onze leveranciers teneinde hun in staat te stellen de juiste goederen te leveren. Voor onze administratie en boekhouding doen wij beroep op een boekhoudkantoor. 

U kan ten alle tijde contact met ons opnemen in verband met uw gegevens via mail : info@rvtechnics.be

Informatie bij gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens is een kwestie van vertrouwen en is voor ons zeer belangrijk. Daarom informeren wij u hier over de gegevensbescherming in onze onderneming.

1. De verantwoordelijke instantie

RV Technics, Brandweerstraat 15 , 9890 Gavere(info@rvtechnics.be) is de instantie die verantwoordelijk is voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Wilt u bezwaar maken tegen de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw informatie door RV Technics overeenkomstig het privacybeleid als geheel of voor individuele maatregelen, dan kunt u uw bezwaar per e-mail of brief naar ons verzenden. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaarvereisten en als u een annuleringsverzoek hebt ingediend, als de gegevens niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor deze zijn opgeslagen of als de opslag om andere juridische redenen niet-ontvankelijk is.

2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

2.1 Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn informatie over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres en alle bestandsgegevens die u ons verstrekt bij het aanmaken van uw klantenaccount.

2.2 Klantenaccount

Om bij ons te kunnen aankopen, moet u een klantenaccount hebben. Dit klantenaccount bevat persoonlijke gegevens. Deze worden in onze database opgeslagen voor latere verwerking.

2.3 Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens

Gegevensbescherming is voor ons belangrijk. Daarom houden wij ons bij de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens strikt aan de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG)

Wij houden ons aan het principe van doelgericht gegevensgebruik en verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw aankoop, inclusief alle daaropvolgende garanties, voor onze diensten, de technische administratie en onze eigen marketingdoeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden of anderszins overgedragen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of facturering of als u daarvoor toestemming hebt gegeven. In het kader van de orderverwerking ontvangen de door ons gebruikte dienstverleners (zoals de transporteur) de benodigde gegevens. De zo gedeelde gegevens kunnen uitsluitend voor de vervulling van de taken van onze dienstverleners gebruikt worden. Ander gebruik van de informatie is niet toegestaan.

Voor uw bestelling moeten wij over uw juiste naam-, adres-en betalingsgegevens beschikken. We moeten over uw e-mailadres beschikken, zodat we uw bestelling kunnen bevestigen en met u kunnen communiceren.

Wij nemen de interne bedrijfsgegevensbescherming ernstig. Onze werknemers en de door ons in bedrijf aangestelde dienstenbedrijven (bijv. transportbedrijven, …) zijn door ons verplicht om de vertrouwelijkheid te behouden en te voldoen aan de voorschriften voor gegevensbescherming.

2.4 Gebruik van uw gegevens voor promotionele doeleinden

Naast het verwerken van uw gegevens om uw aankoop bij RV Technics te verwerken, gebruiken wij uw gegevens ook om met u te communiceren over uw bestellingen, specifieke producten of marketingpromoties en om producten of diensten aan te bevelen die u mogelijk interesseren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen geheel of gedeeltelijk gebruik van uw persoonlijke gegevens voor promotionele doeleinden of voor individuele maatregelen. Een mededeling in tekstvorm aan de contactgegevens vermeld in punt 1 (bijv. e-mail, brief) is voldoende.

3. Gebruik van cookies

Er worden Cookies gebruikt op de website www.rvtechnics.be. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw apparaat opslaat. U kunt het gebruik van cookies in de instellingen van uw browser regelen (bijvoorbeeld om het gebruik van cookies te voorkomen of om cookies te verwijderen), lees de instructies van uw browser of van de fabrikant van het apparaat. De hier gebruikte cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken. Wij wijzen u erop dat in het geval u bezwaar maakt tegen het gebruik van cookies, u mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

Actueel gebruiken we cookies om op Google Analytics beroep te doen. Bovendien worden zogenaamde sessiecookies gebruikt, die noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van onze diensten en alleen worden opgeslagen voor de duur van het bezoek.

4. Google Analytics

Om onze aanbiedingen voortdurend te verbeteren en optimaliseren, gebruiken we Google Analytics als een trackingtechnologie.

Google Analytics maakt gebruik van cookies, die zijn opgeslagen op uw browser en maken een analyse van uw gebruik van de websites mogelijk. De door de cookies gegenereerde informatie over hun persoonlijk gebruik, inclusief het IP-adres, wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

U kunt voorkomen dat Google door cookies gegenereerde gegevens verzamelt door de browserinvoegtoepassing te installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

We hebben een contract met Google gesloten om de gegevens te verwerken.

5. Uw rechten

In principe hebt u recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, intrekking en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of als uw beweringen over gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

RV Technics, Brandweerstraat 15 ,9890 Gavere (info@rvtechnics.be) is het kantoor dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.


WYSIWYG HTML Editor